Video nôi bật

Nội thất tre trúc nhà hàng em Thế Hà Nội

Những bức tranh tuyệt đẹp trên nền mành tre dưới bàn tay họa sỹ

Thi công nhà tre lợp mái lá guột tại Long Biên Hà Nội

Lợp mái guột nhà cộng đồng tại Ecopark

Thi công hội chợ tại Vicom Mega Mall Smart City

Thi công nhà tre uốn cong tại thành phố Hòa Bình